pastolis

pastolis
1 pastõlis sm. (2) 1. GK1938,150 pagrindas, ant kurio kas pastatoma, pastovas: Jis rodė prancūzų pabūklus, kuriuos nuiminėjo nuo pastolių ir skubiai traukė į šalį . Įėjimus puošia statulos ant marmurinių pastolių . 2. pasparas, ramstis: Paremk žardą pastoliu – matai, kad griūva Šd. 3. On, Č, Pl, Rgv stalo kojas jungianti lentelė: Mūsų stalui išlūžo pastoliai Ppl. Sėdi, pasidėjęs kojas ant pastõlio Pnm. Seno stalo pastõliai išdilę PnmR. Senis su kojom visus pastoliùs nupurvino Pn. Ar dar stiprūs pastõliai? Kp. 4. Pmp suolelis prie kėdės, prie aukšto suolo kojoms pasidėti: Tas suolas aukštas, nėra nė pastolių, kojos kabalduoja, negal sėdėt Krik. Paduok man, vaikel, pastõlį! Vel. Aš pasidėjau kojas ant pastolio Krs. 5. Dgl, Aln prie trobesio sienų pritvirtinta kartis, ant kurios atsistoja stogo dengėjas: Kad nenuburbėč, gerai pritvirtink pastõlį Dkk. Dangčių dengdamas, nuslydo nuo pastõlio ir nuslaužė koją Dkk.Pl lenta, ant kurios pasistojama lipant: Kartis prie vežimo dėl atsistojimo, lipant į aną, bus pastolis J. Ant pastolėlių stojau, į važelėlį sėdau (d.) Grž.Ln kopėčių laiptelis, skersinis: Nelipk – šitų kopėčių pastoliai nestipri Pnd.prie avilio landos prikalama lentelė bitėms atsitūpti: Pastolė̃lį išmarginau, kad bitėm gražiau būtų stovėt Gdl. 6. kraunamų lentų, rąstų apačioje skersai dedama kartelė: Padėk po lentom gerus pastolius, kad jos nesiektų žemės, ba kiteip supus Slk.po apačia dedamas skersinis, pakraunant krosnį: Reikia pakišt pastolis, tada kūrensis Sdk. 7. smuiko lentelė, į kurią remiasi kiek aukštyn pakilusios stygos: Smuiko stygų pastõlis Ds. 8. kas pakišama po pastatytu daiktu, kad jis nejudėtų: Pastatyk pastolį po suolu, kad jis nekrutėtum J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pastolis — 2 pãstolis sm. (1); R204, MŽ272, N, [K], FrnW pasala …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastovas — 1 pastõvas sm. (2) 1. Nm, Grk, Prn, Vdk prie ratų, rogių, mašinos pritaisytas laiptelis lipant pasistoti, pamina: Stok ant pastõvo ir įlipsi į vežimą Jrb. Ko nepritaisai pastõvo – turi užtai ją įkelti į vežimą Gs. Pririšk prie vežimo pastõvą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kardielius — ×kardiẽlius (l. kardel) sm. (2) K, NdŽ; R 1. Zp stipri virvė sieliams ar šiaip kam pririšti: Susuk gerą kardiẽlių Vvr. Duok kardielių, pririšiu valtį prie kranto Pžrl. Prikinkyk trečią arklį į kardiẽlių, ir važiuosi trimis arkliais J. 2. Rt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kojos — sm. pl. (1) 1. pastovas: Fotografinis statyvas šiaip labai dažnai vadinamas tiesiog kojomis; norint galima vartoti ir pastovas, pastolis, arba dar trumpesnis – stovas GK1938,150. 2. kojūgalis: Lovos kojos – antrasai lovos galas J. O šis tyčioms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lapė — lãpė sf. (2) 1. SD133, R, K zool. plėšrus šunų šeimos žvėrelis (Vulpes): Tėvas miške lãpę nušovė Rm. Kur čiuoži by lãpė par javus! J. Trinas it lãpė nusususi Ggr. Čiužino lapẽlė per tiltą rugelių mieželių lankyti Pn. Vai kur buvai, laputaite …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastoklė — pastõklė sf. (2) 1. OG9 stalo kojas jungianti lentelė. 2. apatinis plautų suolas pirtyje: Ė pastõklę plaudei? OG155. 3. NdŽ žr. 1 pastolis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastolas — pastõlas sm. (2) 1. žr. 1 pastolis 1: Knygų pastõlas, knygdėtė BŽ626. 2. L605 ešafotas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastotė — 4 pastõtė sf. (2) On žr. 1 pastolis 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruštavonė — ×ruštavõnė (l. rusztowanie) sf. (2) NdŽ pastolis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • yglyčia — ×yglyčia (brus. iглiцa) sf. (1) 1. Grv įrankis tinklui megzti. 2. stalo pastolis, pakoja: Nedėkite, vaikai, purvinų kojų ant yglyčių! Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”